Pytania i odpowiedzi


Czy mogę zmienić ubezpieczyciela OC samochodu przed upływem 12 miesięcy?

Nie. Umowa jest zawierana na 12 miesięcy. W przypadku, gdy nie chcesz kontynuować umowy u obecnego ubezpieczyciela należy dostarczyć wypowiedzenie umowy najpóźniej dzień przed końcem obecnego ubezpieczenia.

 

Kupiłem używane auto z ważną polisą OC. Ile mam czasu na podjęcie decyzji czy kontynuuję ubezpieczenie poprzedniego właściciela?

Jeżeli polisa, z którą nabyłeś auto, została zawarta przed 11 lutego 2012r., czyli przed wejściem w życie nowelizacji ustawy, i chcesz zmienić Towarzystwo Ubezpieczeniowe, to w ciągu 30 dni od zakupu auta należy poinformować ubezpieczyciela o wypowiedzeniu umowy poprzedniego właściciela. Natomiast jeśli polisa ta została zawarta po 11 lutego 2012 r. to taką polisę możesz wypowiedzieć w każdym momencie jej trwania. Pamiętaj również, że taka polisa nie będzie już wznowiona automatycznie, z mocy ustawy - będzie obowiązywała tylko do końca okresu, na jaki została zawarta.

Co w sytuacji, gdy po zakupie używanego samochodu nie wypowiem umowy OC w ciągu 30 dni?

Umowa OC pojazdów mechanicznych automatycznie przechodzi na nabywcę pojazdu. Jeśli polisa, z którą nabyłeś auto, została zawarta przed 11 lutego 2012r. (a więc przed nowelizacją ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych), to masz 30 dni na jej wypowiedzenie, po tym terminie nie możesz jej wypowiedzieć. Jeśli w tym czasie wykupisz nowe OC samochodu będziesz miał podwójne ubezpieczenie OC. Jeżeli natomiast polisa, z którą nabyłeś auto, została zawarta po 11 lutego 2012r., wówczas możesz ją wypowiedzieć w każdym momencie jej trwania.

Czy za datę wypowiedzenia umowy OC uważa się datę wysłania czy dostarczenia listu do Towarzystwa Ubezpieczeniowego?

Dotychczas liczyła się data dostarczenia listu do ubezpieczyciela. Nowelizacja ustawy z dnia 11 lutego 2012 r. wprowadziła zasadę, zgodnie z którą liczy się data nadania listu.

Sprzedaję swoje auto. Czy muszę przekazać polisę OC mojego samochodu nabywcy pojazdu?

Tak. Taki jest obowiązek sprzedającego samochód. Nabywca decyduje czy będzie kontynuował czy wypowie tą umowę.

Zawarłem umowę OC samochodu z innym Towarzystwem Ubezpieczeniowym, ale nie wypowiedziałem mojej poprzedniej umowy OC. Czy poprzednia umowa sama się rozwiązuje?

Zgodnie z prawem, jeśli nie wypowiedziałeś poprzedniej umowy OC minimum dzień przed upływem okresu trwania ochrony to taka polisa OC automatycznie przedłuża się na kolejny rok i będziesz miał niestety podwójne OC. Tylko w sytuacji, gdy nie opłaciłeś całej składki za poprzedni rok taka umowa nie przedłuża się automatycznie i nie musisz jej wypowiadać. Dotyczy to polis, które zostały przedłużone automatycznie przed 11 lutego 2012r (przed nowelizacją ustawy).

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych z 11 lutego 2012 r. jeśli zawarłeś umowę ubezpieczenia OC z innym Towarzystwem, a jednocześnie poprzednia umowa OC nie została wypowiedziana i automatycznie przedłużyła się na kolejny rok, to taką umowę (automatycznie wznowioną z mocy ustawy) możesz wypowiedzieć. Dotyczy to jednak tylko polis OC, które zostały wznowione po wejście w życie nowelizacji ustawy, a więc po 11 lutego 2012r.

Chcę zmienić obecnego ubezpieczyciela i wykupić OC samochodu w innym TU. Kiedy najpóźniej muszę poinformować obecne Towarzystwo Ubezpieczeniowe, iż nie przedłużam umowy?

Wypowiedzenie umowy OC samochodu należy dostarczyć do obecnego ubezpieczyciela najpóźniej na dzień przed upływem okresu trwania ochrony.Np.: jeśli Twoja polisa  trwa do 31 maja to wypowiedzenie powinieneś dostarczyć najpóźniej 30 maja.

Jakie są sankcje za brak ważnego OC samochodu?

Kara nakładana przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny  na nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów  w 2011 roku wynosi 1980 zł w przypadku samochodów osobowych, a 3170 zł w przypadku pojazdów ciężarowych lub autobusów. W przypadku pozostałych pojazdów sankcja wynosi 400 zł. Kara jest również uzależniona od okresu pozostawania bez ubezpieczenia. Wysokość kar w 2011 szczegółowo podana jest na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Sprzedałem samochód z polisą OC. Czy muszę informować Towarzystwo Ubezpieczeniowe o sprzedaży auta?

Tak. Najlepiej zrobić to jak najszybciej przesyłając kopię umowy kupna-sprzedaży pojazdu do TU. Unikniesz wtedy problemów, gdy nowonabywca spowoduje wypadek i będzie miała miejsce wypłata z OC.

Sprzedałem auto a miałem opłaconą składkę OC i AC samochodu na cały rok. Czy dostanę zwrot składki?

Jeśli nowy posiadacz samochodu wypowie umowę i zawrze ją na siebie otrzymasz zwrot składki za niewykorzystany okres zarówno z OC i AC. Jeśli natomiast będzie chciał kontynuować polisę OC to otrzymasz wyłącznie zwrot składki za AC i inne ubezpieczenia dobrowolne.


1 | 2 >>