Ubezpieczenia dla firm

Najtańsze ubezpieczenia! W pakiecie są Tańsze nawet do 30%

Specjalnie dla zaspokojenia potrzeb Twojej firmy stworzymy pakiet najbardziej przydatnych ubezpieczeń, zapewniający optymalną ochronę majątku oraz dający zabezpieczenie na wypadek szkód wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej.

W pakiecie można ubezpieczyć:

 • nieruchomości
 • maszyny, urządzenia, wyposażenie,
 • środki obrotowe,
 • wartości pieniężne,
 • nakłady inwestycyjne,
 • sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny,
 • mienie pracownicze,
 • mienie osób trzecich,
 • szyby i inne przedmioty szklane,
 • utratę danych ioprogramowania,
 • zespucie towarów skutek rozmrożenia,
 • mienie w transporcie,
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników,
 • odpowiedzialność cywilną.

 

W ramach pakietu zapewniamy Ci ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, wandalizmu, kradzieży z włamaniem i rabunku, ognia i innych zdarzeń losowych.

Dodatkowo w ramach pakietu istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia assistance. Dzięki niemu Jesteś pod stałą opieką. W ramach ubezpieczenia assistance oferujemy organizację i pokrycie kosztów pomocy specjalisty  (m.in. szklarza, ślusarza, hydraulika, elektryka, malarza, dekarza, technika urządzeń grzewczych), pomocy medycznej (wizyta lekarza, pielęgniarki, dostawa leków) oraz pomocy w biurze (awaria sprzętu biurowego, infolinia prawna).

Posiadaczom pakietu oferujemy również korzystne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych. Zniżki nawet do 20%.